Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapareidolie pareidolie

October 11 2018

Reposted fromFlau Flau vialottibluebell lottibluebell

October 10 2018

6206 2dc2 500
6381 1dc7
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz vialekkaprzesada lekkaprzesada
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiks wiks

October 06 2018

Po brzegi 
bez dna 
mam serce pełne 
Ciebie. 
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Reposted fromcompromise compromise vialottibluebell lottibluebell
7438 bbce 500
Reposted fromnazarena nazarena vialottibluebell lottibluebell
7361 361c 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialottibluebell lottibluebell

October 05 2018

4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viawildgirl wildgirl
2892 ff7f 500
"The bravest thing you can do is be unafraid to feel".
Chciałabym wiedzieć, jak się żyje bez tej ogromnej pustki w środku, którą noszę w sobie od zawsze.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiksz wiksz
Bo w życiu często jednak bywa tak, że ta osoba jest może właściwa dla ciebie, ale ty nie do końca jesteś właściwą osobą dla niej.
— Pokolenie Ikea
6002 0e20 500

October 03 2018

Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl