Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

Po prostu w niektóre dni umiera się trochę bardziej niż zwykle. Przepraszam
— lisie myśli

June 20 2019

4999 e4da
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo
4872 4b67 500

June 15 2019

5964 2e1b 500
Reposted fromsoftboi softboi viaNotForYou NotForYou
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNotForYou NotForYou
7507 bdcc
Reposted fromLotte Lotte viagregorczykm gregorczykm

June 14 2019

2507 4be4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
9964 99b0
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
dlaczego nie pisze się tak jak się mówi
nie pisze się tak jak się kocha
nie pisze się tak jak się cierpi
nie pisze się tak jak się milczy

pisze się trochę tak jak nie jest
— Jan Twardowski

June 13 2019

2561 48c0
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
2795 e4ad
Reposted fromkarahippie karahippie

June 07 2019

Świat coraz intensywniej pokazuje młodym ludziom, że nie warto być dobrym, że to się nie opłaca. Pokazuje im to w bardzo brutalny sposób, bo zazwyczaj wrażliwe jednostki, które mają łagodną i empatyczną naturę, zostają wykorzystane w tak podły sposób, że faktycznie - w końcu stwierdzają, że nie warto, że tak się nie da żyć, że nie można być ciągle - mówiąc kolokwialnie - "robionym w *uja". W konsekwencji i te osoby na tym tracą i świat. Te osoby - bo muszą żyć, udając kogoś innego niż są, tylko po to, żeby przetrwać. Chowają gdzieś głęboko swoją wrażliwość i delikatność w obyciu z innymi istotami, czując się - lekko mówiąc - mało komfortowo. Bo one po prostu nie chcą tak się zachowywać, jak narzuca im społeczeństwo, a nie wszyscy przecież mają odwagę tym regułom się przeciwstawić. Później wyrastają na zupełnie zagubionych ludzi, którzy czują niesprawiedliwość całym sobą, czując jednocześnie ogarniającą ich bezsilność w działaniu przeciwko powszechnie panującym zasadom. I świat na tym traci. Bo gdyby inni nie zniszczyli tych młodych marzeń, wrażliwych serc, szlachentnych czynów, gdyby nie wyśmiewali wrażliwych duszy i tego intensywnego współodczuwania - te osoby wyrosłyby na wspaniałych ludzi, którzy stanowiliby fundament naszego społeczeństwa. Nie musieliby się błąkać po zakamarkach własnej bezsenności. Ukrywać w czterech ścianach, czy szukać podobnych ludzi do siebie, z lepszym czy gorszym skutkiem. Świat by na tym zyskał, bo byłby budowany sercem, a nie cementem zasad, które i tak przez niewielu są rozumiane i spalinami pogoni, za tym, co jest zupełnie nieistotne. Niech ci, którzy nie potrafią czynić dobra, pozwolą to robić, tym, którzy doskonale wiedzą jak się to robi. Niech ludzie którzy nie potrafią kochać, staną z boku i patrzą w milczeniu jak daje się miłość. Bo przecież łatwo jest wszystko wyśmiać, zniszczyć, zdeptać, zgnębić. Trudniej pocieszyć, podać rękę, zbudować coś pięknego, kogoś uratować. A może się tak zdarzyć, że świat obudzi się tak późno, że już nie będzie czego i kogo ratować.
— Aleksandra Steć
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec vianyaako nyaako

May 28 2019

3475 d8b6 500
Reposted fromlaters laters viawishyouwerehere wishyouwerehere

May 23 2019

5324 1890 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viadotkliwie dotkliwie
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie vialottibluebell lottibluebell

May 19 2019

7607 72ee
Reposted fromEtnigos Etnigos viaelloko elloko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl