Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

Reposted fromshakeme shakeme vianiskowo niskowo
Rozczarowanie jest ze swej natury czymś raczej pozytywnym - jest zdjęciem czaru, odczarowaniem, momentem, w którym spoza polukrowanej fikcji i fałszywych wyobrażeń wyłania się naga prawda o tym, jak jest naprawdę, i o tym, co jest. Tyle tylko, że ja na tę prawdę wcale nie byłam gotowa.
— Agnieszka Szpila
Reposted fromifyouleave ifyouleave viawiks wiks
8617 772c
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
0696 6181
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viadivi divi

Czy wierzysz w szczęśliwe zakończenia?
Wierzę, że być może kiedyś będzie lepiej, że w końcu mi się poszczęści, że przestanę się zadręczać, że wstanę rano i po prostu się uśmiechnę, że kiedy położę się spać, zasnę ze spokojną głową, a nie z tysiącem zagmatwanych myśli. Wierzę w lepszych ludzi, inny świat i dobro. Wierzę, że każdy ma swój moment i na każdego przyjdzie odpowiednia pora.
Życie to nie film ani książka, nie ma szczęśliwych zakończeń, wybuchu miłości, poświęceń i ideałów. Świat został zbyt wyidealizowany na podstawie nierealnych postaci. Właśnie dlatego ludzie wierzą, że na koniec będzie lepiej, bo zakończenia zawsze są wspaniałe. Niestety nie w prawdziwym życiu.

4487 0191 500
"Ości" 1
3216 58ee 500
Reposted frompanikea panikea viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
8448 974a
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaoutoflove outoflove
0898 0b21 500

Cracow

0620 f780
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
0611 0159
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
8582 760c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaflesz flesz
4095 29d8 500

szklanaryba:

Przepadam. Niknę spokojnie, z dystansem.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaflesz flesz
7889 615a
Chciałam zapytać dlaczego, ale nie odezwałam się ani słowem.
— Patti Smith - "Pociąg linii M"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMyrszaa Myrszaa
1838 59c0
Reposted bytarczynbluejanefischikellasleeplessypoolunmolotovcupcakeirmelinHmZohhhgreywolf

February 19 2018

0497 350d
Reposted fromonlyman onlyman via100suns 100suns
Wcale nie marudzę, ale są takie dni jak dzisiejszy, że nikt do mnie nie dzwoni, nie pisze, nie kocha, ani nawet o mnie nie myśli i mam wrażenie, że nawet ziemia mnie przyciąga tylko z przyzwyczajenia. 
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaflesz flesz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl