Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2019

0704 42fd 500
Reposted fromowca owca viablackheartgirl blackheartgirl
6625 8eaa 500
Reposted fromshakeme shakeme viavalardohaeris valardohaeris
Bungo szedł z pośpiechem do domu, myśląc tylko o tym, żeby jak najprędzej zasnąć i o niczym już nie wiedzieć. Ogarnął go ostateczny wstręt do siebie, do ludzi i całego życia i czuł, że jeżeli się coś nie zmieni, nie zniesie siebie samego jednej chwili dłużej.
— Witkacy, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta
6710 53a7 500
Jonasz Kofta
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serce wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
9048 9780 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
5600 c531
Reposted fromhormeza hormeza viadoubleespresso doubleespresso

October 21 2019

Podobno co nas nie zabije to nas wzmocni. Ludzie tak mówią, kiedy przytrafi im się coś strasznego. Ale to nie prawda. Co nas nie zabije, łamie nam wszystkie kości, roztrzaskuje na kawałki, trzymane w całości brudnawymi bandażami i pożółkłymi plastrami. Wszystko trzeszczy wzdłuż lini pęknięcia. Jesteśmy krusi, śmiertelnie zmęczeni trzymaniem się w jednym kawałku. Czasem żałujemy, że to nas nie zabiło.
— Fiona Barton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiksz wiksz
5157 5d61 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawiksz wiksz
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viawiksz wiksz
6065 8fab
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

October 20 2019

1048 8993 500
Reposted fromsoftboi softboi viapyotrus pyotrus
Reposted fromFlau Flau viajustonebullet justonebullet
2209 3476
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viapyotrus pyotrus
2886 8d37
Does it get easier?
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl