Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

7607 72ee
Reposted fromEtnigos Etnigos viaelloko elloko
7700 1e2a 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
2781 e2ca 500
Reposted frombrumous brumous viadualistycznie dualistycznie

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.

May 18 2019

– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viawszystkodupa wszystkodupa
8036 2e8c
Reposted frompeluda peluda viablackheartgirl blackheartgirl
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

6471 04e9 500
Reposted fromhalpert halpert viawestern-feeling western-feeling
1014 3c5c
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamagolek22 magolek22
5591 87e1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamagolek22 magolek22
9033 7ecb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamagolek22 magolek22
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viamagolek22 magolek22

May 17 2019

1721 eea5
Reposted bywartimenoveltyprincess-jack
A tymczasem budzimy się u siebie w domu rano. I dni są różne. Pilnuję się teraz, żeby budzić się i wchodzić w kolejny dzień jakoś tak pozytywnie. Z pozytywnym podejściem. W moim wieku już nie chcę szukać guza. Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszce.
— José Mauro de Vasconcelos "Moje drzewko pomarańczowe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
0940 44b1 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaskynetpizza skynetpizza
3149 2f12 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaplacekijacek placekijacek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl