Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Gdybym nie istniała światu lepiej by się żyło
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viajunior13 junior13
8188 3957 500
„Nikt z nas nie zna samego siebie na wylot. Są w nas miejsca, które pozostają poza naszym polem widzenia, i zawsze będziemy potrzebowali innych ludzi, żeby je nam pokazali.” Jon Frederickson
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
5349 df31 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viagrandma grandma
6910 92fa 500
Reposted fromwoodpile woodpile vialovvie lovvie
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaiammistake iammistake

M. Białoszewski - ! O !


przypuszczałem: kiedyś ci się znudzę
ale        jeszcze jeszcze
czekam        przychodzisz
no to jeszcze
czekam
                       nie przychodzisz
ano to już
[nie przypuszczałem]
Reposted fromriddl3m riddl3m viagregorczykm gregorczykm
Alkohol smakuje lepiej, niż myślenie o Tobie i o niej. 
Reposted byazazelmesoutezytaseaweed
8319 0e04 500
Reposted frompampunio pampunio viaboli boli
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaiammistake iammistake
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
0857 e169
Reposted fromkarahippie karahippie vialovvie lovvie
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl