Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

Reposted fromkriokineza kriokineza viazabka zabka
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
2694 4b7a 450
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaodnowa odnowa
2805 d458 450
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viazabka zabka
5441 d85c 450
Bo oczy masz wesołe. Prawie jak kiedyś.
— Anna Ficner-Ogonowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream

January 21 2018

3149 2249 450
Reposted fromsarazation sarazation viasomebunny somebunny
7919 518f 450
9928 7ba4 450
Reposted frombrumous brumous vialottibluebell lottibluebell
2508 d9a0 450
Reposted fromdimer dimer viajointskurwysyn jointskurwysyn
8356 eb3b 450

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

2867 ddb8 450

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice vialottibluebell lottibluebell
7840 466a 450

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć - moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromfantazja fantazja viaszydera szydera
0184 5ec0 450
Reposted fromPoranny Poranny viamagolek22 magolek22
1842 60d5 450
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl