Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2019

bzdura
22:00
2110 528e 400

Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"

Reposted frompierdolony pierdolony via12czerwca 12czerwca
bzdura
21:57
Reposted fromshakeme shakeme viawiks wiks
bzdura
21:57
2527 fc76 400
Reposted fromlaters laters viawiks wiks
bzdura
21:57
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
bzdura
21:55
7415 e567 400
Reposted frompie-in-the-sky pie-in-the-sky viapkz451 pkz451
21:55
1494 f311 400
Reposted fromkulamin kulamin viablackheartgirl blackheartgirl
bzdura
21:55
Rozczarowanie jest ze swej natury czymś raczej pozytywnym - jest zdjęciem czaru, odczarowaniem, momentem, w którym spoza polukrowanej fikcji i fałszywych wyobrażeń wyłania się naga prawda o tym, jak jest naprawdę, i o tym, co jest. Tyle tylko, że ja na tę prawdę wcale nie byłam gotowa.
— Agnieszka Szpila
Reposted fromifyouleave ifyouleave viawiks wiks
21:34
2079 9d47 400
Reposted fromsavatage savatage vialekkaprzesada lekkaprzesada
bzdura
21:31
Jak wygląda świat, kiedy życie staje się tęsknotą? Wygląda papierowo, kruszy się w palcach, rozpada. Każdy ruch przygląda się sobie, każda myśl przygląda się sobie, każde uczucie zaczyna się i nie kończy, i w końcu sam przedmiot tęsknoty robi się papierowy i nierzeczywisty. Tylko tęsknienie jest prawdziwe, uzależnia. Być tam, gdzie się nie jest, mieć to, czego się nie posiada, dotykać kogoś, kto nie istnieje. Ten stan ma naturę falującą i sprzeczną w sobie. Jest kwintesencją życia i jest przeciwko życiu. Przenika przez skórę do mięśni i kości, które zaczynają odtąd istnieć boleśnie. Nie boleć. Istnieć boleśnie - to znaczy, że podstawą ich istnienia był ból. Toteż nie ma od takiej tęsknoty ucieczki. Trzeba by było uciec poza własne ciało, a nawet poza siebie. Upijać się? Spać całe tygodnie? Zapamiętywać się w aktywności aż do amoku? Modlić się nieustannie?
— Olga Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny.
Reposted frommhsa mhsa vianiskowo niskowo
bzdura
16:50
(...) nie później, nie kiedyś, nie za kilka lat, nie kiedy będzie lepsza pora, nie kiedy życie stanie się łatwiejsze, tylko właśnie teraz. 
— E. Gilbert
Reposted bydualistyczniehereyespurpurowa-perspektywaniskowowiolusheavencanwait48hrshavingdreams

December 09 2019

bzdura
18:04
7908 da4d 400
Reposted fromGosha Gosha viavalardohaeris valardohaeris
bzdura
18:04
Reposted fromshakeme shakeme viavalardohaeris valardohaeris
bzdura
18:04
4880 b7d4 400
Reposted frommoai moai viavalardohaeris valardohaeris
bzdura
18:04
bzdura
18:04
Gdańsk, Poland
Reposted fromSilentRule SilentRule viadontforgot dontforgot
bzdura
18:03
9081 655f 400
Reposted frompampunio pampunio viadontforgot dontforgot
bzdura
18:03
6622 14e5 400
Reposted fromowca owca viadontforgot dontforgot
bzdura
18:03
2733 9be7 400
bzdura
18:03
3410 db51 400
Reposted fromtfu tfu viavalardohaeris valardohaeris
bzdura
18:03
8611 2957 400
Reposted frompiehus piehus viaboli boli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl