Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

23:20
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viaalliwantisyou alliwantisyou
23:20
0495 ccc0 400
Reposted fromnosmile nosmile viaalliwantisyou alliwantisyou
23:19
23:19
23:19
8493 86d7 400
Reposted fromslodziak slodziak viaalliwantisyou alliwantisyou
23:18
23:17
1054 5572 400
Reposted fromartofvisuals artofvisuals vianiskowo niskowo
23:16
5026 e4c0
Reposted fromjanka89 janka89 vianiskowo niskowo
23:16
7817 0042 400
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viancmsp ncmsp
23:15

Moje oczy są zawsze smutne. Nie ważne jak szeroko się uśmiecham

23:14
6499 6dc3 400
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaalliwantisyou alliwantisyou
23:14
6444 c2ae 400
23:11
chciałbym pojechać do jakiegoś więzienia albo szpitala żeby ktoś miał na mnie oko
bo chyba funduję sobie śmierć a nie nacieszyłem się życiem mógłbym sobie jeszcze pożyć tak myślę, ale w sumie to nie wiem...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaalliwantisyou alliwantisyou

July 06 2017

18:56
6660 0626 400
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaalliwantisyou alliwantisyou
14:37
2887 698d 400
10:42
3667 b391 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viasomebunny somebunny
10:42
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viasomebunny somebunny
10:42
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy...
Reposted fromniuska niuska vianiskowo niskowo

July 04 2017

17:52
Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia mojego życia kończy się tak samo.. 
— myśli wieczorne..
17:51
1212 df38 400

delta-breezes:

Cliff & Neel | @neelandcliff

Reposted frompupuch pupuch viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl