Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

09:27

July 18 2017

18:41
4412 e230 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
18:40
1579 1dc5 400
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost
18:40
1558 cccc 400
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost

July 17 2017

21:48
21:46

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaola4650 ola4650
21:45
Reposted fromFlau Flau viaola4650 ola4650
21:43
9002 e788 400
Reposted fromchudazupa chudazupa viasmutnazupa smutnazupa
19:21
Reposted fromclaud-ie claud-ie viabrzask brzask
19:10
0057 6c1c 400
Reposted fromiamstrong iamstrong viaoutoflove outoflove
19:09
19:09
19:08
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
19:08
6535 1b23 400
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialaazy laazy
19:08
2264 331a 400
Reposted frommimikyu mimikyu viancmsp ncmsp
19:07
4806 0974 400
19:07
19:07
Serce mi się ścisnęło, jak go zobaczyłam. Głupie to serce jakieś, czy co?
— Monika Sawicka
19:07
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
19:07

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl