Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2017

5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadivi divi

August 27 2017

A z pustką, którą w sobie nosisz, gdzie do tej pory zaszłaś?
— Licia Troisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
I czując cię obok
opowiem o wszystkim
jak często się boję
i czuję się nikim

August 26 2017

8480 5598
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaoutoflove outoflove
1415 e37f 500
Reposted fromnyaako nyaako viatoniewszystko toniewszystko

August 17 2017

9446 8a74
Reposted fromtaSowa taSowa viapersona-non-grata persona-non-grata
4092 7664
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

August 15 2017

2988 0c80 500
Reposted fromsunlight sunlight viaoversensitive oversensitive
2604 2364 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoversensitive oversensitive
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Nie ma ze mną kontaktu, nawet sam go nie mam.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoversensitive oversensitive
3105 d57a 500
Reposted fromladies ladies viaBloodEve BloodEve
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromstercum stercum viaodnowa odnowa
0477 ff66 500

iamwizz:

let’s play a game called watch how distant I get

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
1269 edf1 500
Reposted frommindtrap mindtrap viamaking-love making-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl