Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7810 4c2f 600
Reposted from0 0 viaodnowa odnowa
2254 cf6c 600
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viaodnowa odnowa
Znaleźć właściwą równowagę między samotnością a tłumem - to jest sztuka".
— Ch. Bukowski
Audrey Hepburn and George Peppard in ’Breakfast at Tiffany’s’, directed by Blake Edwards, 1961
9446 8a74
Reposted fromtaSowa taSowa viapersona-non-grata persona-non-grata
4092 7664
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
2988 0c80 600
Reposted fromsunlight sunlight viaoversensitive oversensitive
2604 2364
Reposted fromoutoflove outoflove viaoversensitive oversensitive
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Nie ma ze mną kontaktu, nawet sam go nie mam.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoversensitive oversensitive
3105 d57a 600
Reposted fromladies ladies viaBloodEve BloodEve
3590 5ee4
Reposted fromstercum stercum
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann
Reposted fromstercum stercum
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromstercum stercum viaodnowa odnowa
0477 ff66 600

iamwizz:

let’s play a game called watch how distant I get

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
1269 edf1 600
Reposted frommindtrap mindtrap viamaking-love making-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl