Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2020

bzdura
20:31
Życie przestaje być koszmarem, gdy człowiek powie sobie: "Mogę się zabić kiedy tylko zachcę.
— Emil Cioran
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajunior13 junior13
bzdura
20:30
Pomyśl o problemach, które dawniej wydawały ci się nie do pokonania. Dziś nie znaczą już nic. Poradzisz sobie. Jak zawsze.
— Rafał Wicijowski - "Kobiety, które mają klasę"

April 06 2020

bzdura
15:19
0469 dda7 500
Reposted fromyikes yikes viadivi divi
bzdura
15:18
5414 d926 500
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viadivi divi
bzdura
15:17
6965 e486 500
Reposted frommiischa miischa viairmelin irmelin
bzdura
15:14
8411 f37d 500
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viawiksz wiksz

April 02 2020

bzdura
12:06
5249 1d9f 500
Reposted fromyikes yikes vianiskowo niskowo
12:05
bzdura
12:05
bzdura
12:05
3513 9083 500
Reposted fromxawery xawery viawiks wiks
bzdura
12:05
2589 728a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
bzdura
12:05
7905 ff6b 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
bzdura
12:05
4319 ffb2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

March 28 2020

bzdura
18:44
7173 8699
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiksz wiksz
bzdura
18:39
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viawiksz wiksz

March 27 2020

23:01
3242 2263 500
Reposted fromtaborri taborri vialottibluebell lottibluebell

March 08 2020

bzdura
21:03
0050 ee0b
Reposted fromkarahippie karahippie viawiks wiks
bzdura
21:01
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary Merc, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpieprzając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące.
— Milczenie jest najgłośniejszym krzykiem każdego z nas.
Reposted fromniewychowana niewychowana vianiskowo niskowo
bzdura
21:01
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viadivi divi
bzdura
20:59
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl