Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

bzdura
15:32

February 12 2020

bzdura
20:22

February 10 2020

bzdura
22:35
bzdura
22:35
bzdura
22:34
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viakngu kngu
bzdura
22:34
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakngu kngu
bzdura
22:34
nikt nie oddycha obok mnie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromprzeblyski przeblyski viakngu kngu
bzdura
22:32
9946 55ac 500
Reposted fromzciach zciach viacarmenluna carmenluna
bzdura
22:32

February 09 2020

bzdura
11:35
bzdura
11:33
6914 5737 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
bzdura
11:32
8258 eadf 500
Reposted fromowca owca viawiksz wiksz
bzdura
11:31
1853 55f0 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viawiksz wiksz
bzdura
11:30
(...) Gdybyś miał, a nie miewał
Czas i chęć i gest
Byłabym na wyłączność
A nie - ogólnie dostępna (...)
— Hey
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacarmenluna carmenluna
bzdura
11:30
Reposted fromiminlove iminlove viacarmenluna carmenluna
bzdura
11:29
4327 0cc2 500
Reposted fromrubinek rubinek viacarmenluna carmenluna
bzdura
11:29
4439 8dfe
Reposted fromkarahippie karahippie viacarmenluna carmenluna
bzdura
11:28
4317 ccb5 500
Reposted frompiehus piehus viacarmenluna carmenluna
bzdura
11:27
9690 1de2 500
Reposted fromyannim yannim viawiks wiks
bzdura
11:27
5497 f96f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl