Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
bzdura
4634 f4fb 500
Reposted fromtfu tfu viamefir mefir
bzdura
Straciłam w swoim życiu kilka ważnych osób. Niektórzy odeszli i dziś są tylko wspomnieniem starej przyjaźni, a z innymi pożegnałam się sama. Tylko wiesz, podobno wszystko czasami wraca, gdzieś we wspomnieniach, w miejscach, w ludziach i wtedy zaczyna się tęsknić, za ludźmi, tak po prostu. Bo przecież kiedyś byli blisko, prawda? Kiedyś byli wszystkim, byli ważni. Przeraża mnie ilość spalonych mostów, nieodbytych rozmów, braku rozejmów, tych wszystkich niewyjaśnionych spraw, które wiszą w powietrzu. Przeraża mnie świadomość, że dwójka kiedyś bliskich sobie ludzi, których przyjaźń budowana była latami, potrafi z dnia na dzień stać się dla siebie po prostu nikim. Straciłam wiele ważnych osób i to boli, bo jak pogodzić się z tym, że kiedyś istniał ktoś, kto był po prostu blisko? Powiedz mi, jak mam uświadomić samej sobie, że to już nie wróci, że bezpowrotnie straciłam wszystko?
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
bzdura
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamefir mefir
bzdura
6868 338a 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
bzdura
7320 55e6
Reposted fromkarahippie karahippie
5216 bb43 500
Reposted fromdivi divi viaszarakoszula szarakoszula
bzdura
5673 9b81
Reposted fromslodziak slodziak vianiskowo niskowo
4578 c813 500
Reposted fromdivi divi vianiskowo niskowo
bzdura
5730 0683 500
Reposted fromzciach zciach viadivi divi
bzdura
5290 cc3a
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
bzdura
bzdura
bzdura
bzdura
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viakngu kngu
bzdura
nikt nie oddycha obok mnie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromprzeblyski przeblyski viakngu kngu
bzdura
9946 55ac 500
Reposted fromzciach zciach viacarmenluna carmenluna
bzdura
bzdura
bzdura
6914 5737 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
bzdura
8258 eadf 500
Reposted fromowca owca viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...